Start

Välkommen till
KBTnära

Vivianne Wikström

Leg. Psykoterapeut/

Leg. FysioterapeutHar du fastnat i tankemönster, undvikande beteenden och känslor som håller dig tillbaka och som påverkar din livskvalitet?

Upplever du obalans- och/eller påverkas du negativt i livet pga tex stress, oro, ångest och eller höga inre krav?

Kanske du har mött personliga utmaningar i jobbet, privat och /eller i dina nära relationer?

Då kan KBT / ACT terapi som bedömning och behandling vara hjälpsamt för dig att prova på. KBTnära kan bland annat erbjuda:

KBTnäraKBTnära erbjuder KBT–terapi i kombination med andra samtals och behandlingstekniker. Allt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för att hjälpa människor att öka sin medvetenhet och hantera utmaningar. Med huvudmål att må bättre och höja sin livskvalitet.

KBT nära samarbetar med Fysioterapimottagningen Fryksdalshälsan Fysiorehab i Sunne.


Du kan söka till KBT nära, direkt som privatperson.


KBTnära erbjuder olika former av samtal, terapier och behandlingar, både individuellt, som par eller i grupp.KBT

Kognitiv
beteendeterapi

ACT

Acceptance and

Commitment Therapy

  • KBT- och ACT inriktad bedömning och terapi
  • Samtalsstöd
  • Coaching
  • Motiverande samtal
  • Kris & Krishantering
  • Konflikthantering
  • Handledning/ Grupputveckling

         Mediyoga

LEG. PSYKOTERAPEUT

En psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut.

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar, Välkommen att höra av dig.


CV

Vivianne Wikström, KBTnära