Psykoterapeut

LEG. PSYKOTERAPEUT

En psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut. Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen som också utfärdar legitimationen.

För att antas till utbildningen krävs en grundutbildning i ett omvårdnadsyrke. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar utbildningen som ger legitimation tre år (60 poäng på halvtid).


En psykolog och psykoterapeut som undersöker, vårdar eller behandlar människor räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad. (Källa: www.vardguiden.se)