StartHar du fastnat i tankemönster, undvikande beteenden och känslor som håller dig tillbaka och som påverkar din livskvalitet?

Lever du med negativ påverkan av stress och höga inre krav?

Upplever du personliga utmaningar i jobbet, privat och /eller i nära relationer?

Då kan KBT terapi som behandlings vara hjälpsamt för dig att prova på. KBTnära erbjuder bland annat:

KBTnäraKBTnära erbjuder KBT–terapi i kombination med andra samtals och behandlingstekniker. Allt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för att hjälpa människor att öka sin medvetenhet och hantera utmaningar. Med huvudmål att må bättre och höja sin livskvalitet.

KBT nära samarbetar nära med Fryksdalshälsan i Sunne.


Du kan erbjudas samtal genom flertalet försäkringsbolag, din arbetsgivare eller direkt som privatperson.


KBTnära erbjuder olika former av samtal både på individ–, grupp–, & chefsnivå.KBT

Kognitiv
beteendeterapi

ACT

Acceptance and

Commitment Therapy

  • KBT- och ACT inriktad bedömning och terapi
  • Samtalsstöd
  • Coaching
  • Motiverande samtal
  • Kris & Krishantering
  • Konflikthantering
  • Handledning/ Grupputveckling

LEG. PSYKOTERAPEUT

En psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut.

KONTAKT

Jag ser fram emot
att få prata med Dig!

CV

Vivianne Wikström, KBTnära